Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

Λεφτά υπάρχουν! Σακιά με κατοχικά μάρκα στην Τράπεζα της Ελλάδος

Λεφτά υπάρχουν ακόμα και σήμερα! 14.334.000 γερμανικά μάρκα κατοχής βρέθηκαν σε 57 σακιά στα υπόγεια της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όπως προκύπτει από την απόφαση του υπουργού Οικονομικών, στο θησαυροφυλάκιο της Τράπεζας της Ελλάδος βρίσκονται 57 σάκοι με 14.334.000 Γερμανικά Μάρκα Κατοχής, η αξία των οποίων πλέον είναι μόνο ιστορική και ενδεχομένως συλλεκτική.

Με την απόφαση Σαχινίδη ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής αλλά και το έργο αυτής που θα αφορά "τον έλεγχο των 57 σάκων και την υποβολή εισήγησης για το αν συντρέχει λόγος για την περαιτέρω φύλαξή τους, την τυχόν διάθεσή τους για άλλους σκοπούς ή την καταστροφή τους, δεδομένου ότι αξία τους σήμερα είναι μόνο ιστορική".


πηγή: star